Contact us

Office
37 Zielna Street
(entrance B, 3rd floor)
00-108 Warszawa

P +48 22 375 92 10
e-mail biuro@bridge.plBridge.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, NIP: 586-20-16-007, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000765138