Contact us

 


Office

Zielna Steet 37, entrance B, 3rd floor
00-108 Warszawa
P +48 22 375 92 10
e-mail biuro@bridge.plBridge Sp. z o.o., ul. Górskiego 6/62, 00-033 Warszawa, NIP: 586-20-16-007, Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008989, Wysokość kapitału zakładowego 100 000,00 zł.